Pro msnachodovci.cz jsme vytvořili logo včetně logomanuálu a specifických log pro každou třídu zvlášť.

Ukázky z logomanuálu