Jak pracovat s textem

Aby byl text na stránce přehledný a čitelný, je dobré dodržovat několik základních pravidel. Text oddělujte nadpisy a podnadpisy, odstavce udržujte krátké, ty delší rozdělte na několik menších. Budete-li chtít, snadno vytvoříte číslované i nečíslované seznamy nebo tabulky. Je vhodné občas text proložit fotografií, text odlehčí a oko si na ní rádo odpočine.

Zvýrazňování

V textu můžete zvýrazňovat tučným řezem nebo kurzivou. Nedoporučuje se zvýrazňovat podtžením, protože takovýto text se může plést s odkazem. Snažte se dodržovat jednotné zvýrazňování, uživatelům tak značně usnadníte čtení a pochopení textu.

Formátování

Základní formátování textu je dostupné v záhlaví okna s upravovaným textem a pracuje se s ním stejně jako třeba ve Wordu, takže to pro Vás nebude nic nového. Úpravy se na textu okamžitě projeví, máte tak reálnou představu o tom, jak bude stránka po uložení vypadat.